senate paperwork & guideline

Nota:
1. Semua dokumen adalah dalam Bahasa Malaysia
2. Kertas kerja yang diterima selepas tarikh tutup akan dibawa ke mesyuarat bulan berikutnya.

PROSES KELULUSAN KERTAS KERJA SEMAKAN KURIKULUM SELEPAS KELULUSAN SENAT

Maklumat tambahan boleh dicapai melalui: