KEAHLIAN SENAT UNIVERSITI

Terma Rujukan Senat

Sumber gambar: Pejabat Strategik & Hal Ehwal Korporat UTM

PENGERUSI - SUBPERENGGAN 22(1)(a)

Prof. Datuk Ir. Ts. Dr. Ahmad Fauzi bin Ismail

Naib Canselor

TIMBALAN NAIB CANSELOR - SUBPERENGGAN 22(1)(b)

Prof. Dr. Mohd Shafry bin Mohd Rahim

Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Prof. Dr. Rosli bin Md Illias

Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Prof. Dr. Edy Tonnizam bin Mohamad

Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)

YBrs. Prof. Ts. Dr. Ali bin Selamat

Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)

DEKAN FAKULTI, PENGARAH KAMPUS DAN PENGERUSI SEKOLAH - SUBPERENGGAN 22(1)(c)

Prof. Ts. Dr. Abd Latif bin Saleh

Pro-Naib Canselor (Kampus UTM Kuala Lumpur)

Prof. Ts. Dr. Safian bin Sharif

Pengarah Kampus, UTM Pagoh

Prof. Madya Dr. Noor Hazarina binti Hashim

Pengerusi, Sekolah Pengajian Siswazah

Prof. Dr. Intan Zaurah binti Mat Darus

Pengerusi, Sekolah Pengajian Prasiswazah (UGS)

Prof. Madya Dr. Suhaimi bin Abu Bakar @ Mohd Ramli

Dekan, Fakulti Kejuruteraan Awam

Prof. Madya Ir. Ts. Dr. Zaini bin Ahmad

Dekan, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal

Prof. Dr. Jafri Bin Din

Dekan, Fakulti Kejuruteraan Elektrik

Prof. Dr. Rahmat bin Mohsin

Dekan, Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga

Prof. Ts. Dr. Wan Mohd Nasir bin Wan Kadir

Dekan, Fakulti Komputeran

Prof. Madya Dr. Shafinaz binti Shahir

Dekan, Fakulti Sains

Prof. Sr. Dr. Kherun Nita binti Ali

Dekan, Fakulti Alam Bina dan Ukur

Prof. Dr. Arieff Salleh bin Rosman

Dekan, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

Prof. Dr. Ahmad bin Jusoh

Dekan, Fakulti Pengurusan

Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Naz’ri bin Mahrin

Dekan, Fakulti Teknologi dan Informatik Razak

Prof. Ts. Dr. Ali bin Selamat

Menjalankan Tugas Dekan, Institut Teknologi Antarabangsa Malaysia-Jepun

Prof. Dr. Rosmini binti Omar

Dekan, Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim

Prof. Dr. Noraffandy b Yahaya

Pengerusi, Sekolah Pendidikan

Prof. Madya Dr. Norashikin binti Mahmud

Pengerusi, Sekolah Pembangunan Sumber Manusia dan Psikologi

Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi bin Abu @ Hussin

Pengerusi, Akademi Tamadun Islam

Prof. Madya Dr. Hadina binti Habil

Pengerusi, Akademi Bahasa

Prof. Dr. Nazri bin Ali

Dekan, Sekolah Pendidikan Profesional dan Pendidikan Berterusan

PENGERUSI PENYELIDIKAN BERSEKUTU - SUBPERENGGAN 22(1)(c)

Prof. Ir. Ts. Dr. Roshanida binti A. Rahman

Pengerusi Penyelidikan Bersekutu, (Kesihatan dan Kesejahteraan)

Prof. Madya Dr. Mohd Farid bin Muhamad Said

Pengerusi Penyelidikan Bersekutu, (Kejuruteraan Inovatif)

Prof. Madya Ir. Ts. Dr. Dalila binti Mat Said

Pengerusi Penyelidikan Bersekutu, (Kelestarian Sumber)

Prof. Ts. Dr. Mohd Hafiz Dzarfan bin Othman

Pengerusi Penyelidikan Bersekutu, (Bahan Terkehadapan)

Prof. Ts. Dr. Kamalrulnizam bin Abu Bakar

Pengerusi Penyelidikan Bersekutu, (Komuniti Digital Pintar)

PROFESOR - SUBPERENGGAN 22(1)(d)
KEJURUTERAAN

Prof. Dr. Naomie binti Salim

Profesor, Fakulti Komputeran

 

Prof. Ir. Dr Rubita binti Sudirman

Profesor, Fakulti Kejuruteraan Elektrik

 

Prof. Dr. Ahmad Baharuddin bin Abd Rahman

Profesor, Fakulti Kejuruteraan Awam

 

Prof. Dr. Nordin bin Yahaya

Profesor, Fakulti Kejuruteraan Awam

 

Prof. Dr. Mohd Ghazali bin Mohd Nawawi

Profesor, Fakulti Kejuruteraan Kimia &

Kejuruteraan Tenaga

 

Prof. Ir. Ts. Dr. Ahmad ‘Athif bin Mohd Faudzi

Profesor, Fakulti Kejuruteraan Elektrik

 

Prof. Dr. Zulkurnain bin Abd. Malek

Profesor, Fakulti Kejuruteraan Elektrik

 

Prof. Ts. Dr. Dayang Norhayati bte. Abang Jawawi

Profesor, Fakulti Komputeran

 

Prof. Dr. Ida Idayu bt. Muhamad

Profesor, Fakulti Kejuruteraan Kimia &

Kejuruteraan Tenaga

 

Prof. Ir. Dr. Sevia Mahdaliza bt. Idrus Sutan Nameh

Profesor, Fakulti Kejuruteraan Elektrik

 

Prof. Ir. Ts. Dr. Mohd. Fadhil bin Md Din

Profesor, Fakulti Kejuruteraan Awam

 

Prof. Dr. Mohd Shahrizal bin Sunar

Profesor, Fakulti Komputeran

SAINS DAN TEKNOLOGI

Prof. Ts. Dr. Muhammad Hisyam Lee @ Lee Wee Yew

Profesor, Fakulti Sains

 

Prof. Emeritus Dato’ Ir. Ts. Dr. Zainai bin Mohamed

Profesor, Fakulti Teknologi & Informatik Razak

 

Prof. Ir. Ts. Dr. Shreeshivadasan A/L Chelliapan

Profesor, Fakulti Teknologi & Informatik Razak

SAINS SOSIAL DAN ALAM BINA

Prof. Ts. Dr. Zaidatun bt. Tasir 

Profesor, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan 

 

Prof. Sr. Gs. Dr. Mazlan bin Hashim

Profesor, Fakulti Alam Bina dan Ukur

 

Prof. Dr. Farahwahida binti Mohd Yusof

Profesor, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan 

 

Prof. Dr. Khalil bin Md Nor 

Profesor, Fakulti Pengurusan

 

Prof. Dato’ TPr. Dr. Ahmad Nazri bin Muhamad Ludin

Profesor, Fakulti Alam Bina dan Ukur

KO-OPT - SUBPERENGGAN 22(1)(e)

Prof. Dr. Fauziah binti Sh. Ahmad

Profesor, Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim

Prof. Dr. Lee Chew Tin

Profesor, Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga

Prof. Dr Muhammad Zaly Shah bin Muhammad Hussein

Profesor, Fakulti Alam Bina & Ukur

Prof. Ts. Dr. Juhana binti Jaafar

Profesor, Fakulti Kejuruteraan Kimia Dan Kejuruteraan Tenaga

EX-OFFICIO - SUBPERENGGAN 22(4)

Pn. Nor Azizah binti Ismail

Pendaftar, Jabatan Pendaftar

Tn. Hj. Abu Bakar bin Mohd Salleh @ Ahmad

Bendahari, Jabatan Bendahari

Pn. Nor Asikin binti Mohamad

Ketua Pustakawan, Jabatan Perpustakaan UTM

TURUT HADIR - SUBPERENGGAN 22(2)

Prof. Madya Dr. Ahmad bin Che Yaacob

Pengarah, Pusat Islam

En. Nik Kamal Izzudin bin Nik Ibrahim

Pengarah, Jabatan Perkhidmatan Digital

Prof. Madya Ts. Dr. Noor Azurati binti Ahmad @ Salleh

Pengarah, Pusat Inovasi dan Pengkomersilan

Prof. Madya Dr. Che Rozid bin Mamat

Pengarah, Pejabat Strategik & Hal Ehwal Korporat

Prof. Madya Dr. Johari bin Surif

Pengarah, Pusat Jaringan Komuniti dan Industri

Prof. Madya Ir. Dr. Hayati bte Abdullah

Pengarah, Pusat Pemajuan Dalam Pendidikan Digital dan Fleksibel (UTM CDex)

Prof. Madya. Dr. Azlan bin Abdul Latib

Pengarah, Bahagian Aktiviti dan Pembangunan Pelajar

Prof. Madya Dr. Normah bte Maan

Pengarah, Pusat Akreditasi UTM (UTM ACe)

Prof. Madya Sr. Dr. Tajul Ariffin bin Musa

Pengerusi, Bahagian Pengurusan Aset

Prof. Dr. Muhammad Sukri bin Saud

Pengarah, Pusat Kualiti Akademik & Kurikulum (UTM CAQ)

Prof. Madya Dr. Mohd Ariffin bin Abu Hassan

Pengarah, UTM International

Prof. Madya Ts. Dr. Abd Rahman bin Tamuri

Pengerusi, Majlis Pengetua Kolej Kediaman

En. Abdul Jalil bin Maulani

Timbalan Pendaftar Kanan, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

En. Jaffrey bin Samsul Bahrin

Timbalan Pendaftar, Pejabat Naib Canselor

Kemaskini: Julai 2024 oleh Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar.